Phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, loại hình du lịch cộng đồng (homestay) xuất hiện tại một số vùng nông thôn và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao. Tuy nhiên, mô hình này phần lớn hình thành dưới hình thức tự phát, chưa có quy hoạch cụ thể, rất cần sự định hướng từ phía chính quyền địa phương để hướng tới sự phát triển an toàn, hiệu quả bền vững.

30/09/2018

Tăng cường an ninh ngân hàng

Sau vụ cướp ngân hàng tại Phòng Giao dịch Ninh Hòa trực thuộc Vietcombank Khánh Hòa và vụ phá hoại máy ATM, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa đã chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở và hoạt động NH.

12/09/2018