1/1/0001

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAM BÌNH

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân xã Cam Bình

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Ngọc Linh- Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

Thôn Bình Ba Tây, xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

bbt.cambinh.cr@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

cambinh.camranh.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

0258 3858903